κάτοψη

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος

Καμία τηλεφωνική επικοινωνία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή με τον γιατρό.

Τηλεφωνικό κέντρο:
2251057700 / 2251351100 / 2251351400

Εμβολιαστικό Κέντρο Νοσοκομείου

Εμβολιαστικό Κέντρο (τηλ.1)
5630 / 2251351630
Εμβολιαστικό Κέντρο (τηλ. 2)
5647 / 2251351647

Διοικητική Υπηρεσία

Γραμμ. Διοίκησης
5379 / 2251351379
Γραμμ. Διοίκησης
5375 / 2251351375
Διευθύντρια
5355 / 2251351355
Υποδιευθυντής
5363 / 2251351363

Τεχνική Υπηρεσία

Πανσεληνάς Θανάσης
5373 / 2251351373

Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
5367 / 225135367
Βιοϊατρική Τεχν/ια
5117 / 2251351117

Τμήματα Διοικητικής Υπηρεσίας

Υπεύθυνη
5370 / 2251351370
Γραμματεία Νοσ/μείου
5354 / 2251351354
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
5360 / 2251351360
Γρ. Προϊστάμενου
5359 / 2251351359
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
5293 / 2251351293
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5351 / 2251351351
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
5356 / 2251351356
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5358 / 2251351358
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ
5353 / 2251351353
Γρ. Προσωπικού
5357 / 2251351357
Γρ. Κίνησης Ασθενών
5352 / 2251351352
Γρ. Προϊστάμενης
5419 / 2251351419

Αυτοτελή Τμήματα

Γ.Δ.Π.Λ.Υ.Υ.
5386 / 2251351386
Προϊσταμένη
5618 / 2251351618
Γραφείο Κληροδοτήματος
5372 / 2251351372

Ιατρική Υπηρεσία

Διευθύντρια
5638 / 2251351638

Παθολογικός Τομέας

Ογκολογος 1
5714 / 2215351714
Ογκολογος 2
5726 / 2251351726
Γραφείο Ιατρών Β'
5842 / 2251351842
Γραφείο Ιατρών Α
5826 / 2251351826
Γρ. Προϊσταμένης Α'
5824 / 2251351824
Στάση Νοσηλευτών Α'
5825 / 2251351825
Γρ. Προϊσταμένης Β'
5839 / 2251351839
Στάση Νοσηλευτών Β'
5840 / 2251351840
Μον. Στεφ. Νόσου
5470 / 2251351470
Προιστ/η Στεφ. Νόσου
5480 / 2251351480
Στάση Νοσηλευτών
5471 / 2251351471
Γρ. Προϊσταμένης
5472 / 2251351472
Γραφείο Ιατρών 1
5473 / 2251351473
Γραφείο Ιατρών 2
5474 / 2251351474
Γραφείο Διευθυντού
5476 / 2251351476
Στάση Νοσηλευτών
5494 / 2251351494
Γρ. Ιατρών Πνευ/κού
5829 / 2251351829
Στάση Νοσηλευτών
5835 / 2251351835
Γραφείο Ιατρών
5834 / 2251351834
Μ.Τ.Ν.
5229 / 2251351229
Γραμματεία Μ.Τ.Ν.
5222 / 2251351222
Νεφρ/κό Γραφ. Ιατρών
5217 / 2251351217
Νεφρ/κό Εξωτ. Ιατρείο
5219 / 2251351219
Στάση Νοσηλευτών Μ.Τ.Ν.
5230 / 2251351930
Στάση Νοσηλευτών
5596 / 2251351596
Προϊστάμενος
5597 / 2251351597
Γραφείο Διευθυντή
5585 / 2251351585
Γραφείο Ιατρών
5585 / 2251351585
Διανυκτέρευση Ιατρών
5594 / 2251351594
Γραφείο Ειδικευομένων
2251351586 / 5586

Παθολογικο

Στάση Νοσηλευτών
5720 / 2251351720
Γραφείο Ιατρών
5719 / 2251351719
Γραφείο Διευθυντή
5717 / 2251351717
Αίθ. Ενδοσκοπήσεων 1
5722 / 2251351722
Αίθ. Ενδοσκοπήσεων 2
5723 / 2251351723
Ενδοκρινολογικό
5153 / 2251351153
Νευρολογικό εξωτ. 1
5162 / 2251351162
Νευρολογικό εξωτ. 2
5163 / 2251351163
Δερματολογικό
5170 / 2251351170

Χειρουργικός Τομέας

Γρ. Προϊσταμένου Χειρουργικής Κλινικής
5718 / 2251351718
Στάση Νοσηλευτών Χειρουργικής Κλινικής
5715 / 2251351715
Γραφείο Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής
5382 / 2251351382
Γρ. Ιατρών Χει/κού 1
5383 / 2251351383
Γρ. Ιατρών Χει/κού 2
5384 / 2251351384
Στάση Νοσηλευτών Χειρουργείων
5409 / 2251351409
Γρ. Προϊσταμένης Χειρουργείου
5410 / 2251351410
Γρ Ιατρών Αναισθ/κού
5412 / 2251351412
Γρ. Ιατρών Χειρουργείου
5405 / 2251351405
Γρ. Νοσηλευτών Χειρουργείου
5404 / 2251351404
Προισταμένη
5574 / 2251351574
Γραφ. Δ/ντου ΩΡΛ
5567 / 2251351567
Εξεταστήριο ΩΡΛ
5573 / 2251351573
Ειδικευόμενοι
5572 / 2251351572
Γραφ. Ιατρών ΩΡΛ
5569 / 2251351569
Στάση Νοσηλευτών
5575 / 2251351575
Στάση Νοσηλευτών
5715 / 2251351715
Γρ. Ιατρών Ουρολ/κού
5716 / 2251351716
Προισταμένη
5574 / 2251351574
Γραφ. Δ/ντου ΟΦΘ
5566 / 2251351566
Γραφ. Ιατρών ΟΦΘ
5551 / 2251351551
Εξεταστήριο ΟΦΘ
5550 / 2251351550
Στάση Νοσηλευτών
5575 / 2251351575
Εξωτ. Ιατρείο
5169 / 2251351169
Στάση Νοσηλευτών
5311 / 2251351311
Γραφ. Ιατρών Ορθ/κού
5327 / 2251351327
Γρ. Προϊσταμένης
5411 / 2251351411
Γρ. Ιατρών
5412 / 2251351412
Γρ. Προισταμένης
5676 / 2251351676
Στάση Νοσηλευτών
5677 / 2251351677
Εξεταστήριο
5671 / 2251351671
Γρ. Ιατρών
5670 / 2251351670
Γρ. Ιατρών Β΄
5672 / 2251351672
Μαιευτήριο-Γρ. Προϊσταμένης
5640 / 2251351640
Μαιευτήριο-Στάση Νοσηλευτών
5635 / 2251351635
Μαιευτήριο-Γρ. Ιατρών
5641 / 2251351641
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών- Στάση Νοσηλευτών
5687 / 2251351687
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών- Γρ. Ιατρών
5686 / 2251351686
Προϊσταμένη
5335 / 2251351535
Στάση Νοσηλευτών
5329 / 2251351329
Γραφ. Ιατρων
5333 / 2251351333
Στάση Νοσηλευτών
5312 / 2251351312
Γρ. Ιατρών
5338 / 2251351338

Εργαστηριακός Τομέας

Γραφ. Ιατρων
5201 / 2251351201
Εργαστήριο Α
5223 / 2251351223
Εργαστήριο Β
5225 / 2251351225
Καλλιέργιες
5228 / 2251351228
Αιματολογικό
5246 / 2251351246
Εργαστήριο
5247 / 2251351247
Αιμοδοσία Αιμοληψίες
5239 / 2251351139
Αιμ. Διασταυρώσεις
5233 / 2251351233
Αιμοδοσία Εργαστήριο
5234 / 2251351234
Μον. Προ. Μεσογειακής Αναιμίας-Εργαστήριο
5232 / 2251351232
Μον. Προ. Μεσογειακής Αναιμίας-Αιμοληψίες
5220 / 2251351220
Βιοχημικό
5245 / 2251351245
Εφημερείο
5244 / 2251351244
Γραμματεία Εργαστήριων
5241 / 2251351241
Βιοχημικό-Προϊστάμενος
5243 / 2251351243
Εργαστήριο
5227 / 2251351227
Μικροβιολογικό
5238 / 2251351238
Ιατρός
5231 / 2251351531
Φαρμακείο 1
5615 / 2251051615
Φαρμακείο 2
5616 / 2251351616
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
5172 / 2251351172

Ακτινοδιαγνωστικό

Γραμματεία Ακτινολογικού
5523 / 2251351523
Γρ. Διευθυντή Ακτ/κού
5522 / 2251351522
Γρ. Ιατρών Ακτ/κού
5521 / 2251351521
Αιθ. Προετοιμασίας
5525 / 2251351525
Γρ.Ιατρών 1
5517 / 2251351117
Γραμματεία Αξονικού
5534 / 2251351534
Γρ. Διευθυντή
5530 / 2251351530
Χειριστήριο Μαγν.
5540 / 2251351540
Διαν. Τεχνικού
5526 / 2251351526
Γρ. Ιατρών 2
5542 / 2251351542
Χειριστήριο Αξονικού
5541 / 2251351541
Υπέρηχος-Triplex
5512 / 2251351512
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
5514 / 2251351514
Μαστογράφος
5520 / 2251351520
Γρ. Ακτινοφυσικού
5519 / 2251351519

Ψυχιατρικός Τομέας

Γρ. Προϊσταμένης
5180 / 2251351180
Γραμματεία
5185 / 2251351185
Κοινωνική Υπηρεσία
5185 / 2251351185
Γρ. Ιατρών
5186 / 2251351186
Ψυχολόγοι
5184 / 2251351184
Ε..Ι Νοσηλευτών
5185 / 2251351185
Ε..Ι Ιατρών
5187 / 2251351187

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Διαλογή ασθενών
5119 / 2251351119
Γραμματεία ΤΕΠ
5125 / 2251351125
Νοσηλευτές
5122 / 2251351122
Τηλεϊατρική
5124 / 2251351124
Γρ. Προϊσταμένης
5120 / 2251351420
Χειρουργικού
5121 / 2251351121
Παθολογικό
5123 / 2251351123
Παιδιατρικού
5106 / 2251351106
Ορθοπεδικoύ
5532 / 2251351532

Λοιπά Τμήματα

Τμήμα διατροφής
5296 / 2251351296
Διαιτολόγος
5173 / 2251351173
Εποπτης Υγείας
5366 / 2251351366
Κοινωνική Υπηρεσία
5171 / 2251351171

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Γραμματεία Δ/ντριας Νοσ. Υπηρεσίας
5390 / 2251351390
1ος Τομέας
5392 / 2251351380
2ος Τομέας
5362 / 2251351392
3ος Τομέας
5159 / 2251351362

Γραφείο Ψυχολόγων

Γραφείο Ψυχολόγων
5184 / 2251351184

Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.
22510 46774

Δ.Ι.Ε.Κ Νοσοκομείου

Δ.Ι.Ε.Κ
2251048083

Γραφείο Έμμισθου Δικηγόρου

Γραφείο Έμμισθου Δικηγόρου
5364 / 2251351364