Μέτρηση οστικής μάζας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 5514 / 2251351514
Πρόσβαση:
Βρίσκεται δίπλα στην νεα είσοδο των επειγόντων (κτιρίο Ν1)