Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

03/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C»

03/12/2021
Διαβάστε περισσότερα