Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’»

18/02/2022
Διαβάστε περισσότερα
Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΥΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’»

18/02/2022
Διαβάστε περισσότερα
Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

03/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C»

03/12/2021
Διαβάστε περισσότερα