Αίτηση Βεβαίωσης Αποδοχών

Στοιχεία Αιτούντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραλαβή Αίτησης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Μισθοδοσίας, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, αφού πρώτα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2251351356