Αίτηση απόσπασης - μετάταξης

Στοιχεία Αιτούντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλώ να μου εγκρίνετε

Αρχείο Τίτλος αρχείου Λειτουργίες
Ένα αρχείο. 'Οριο: 1.46 GB. Επιτρεπτοί τύποι αρχείων: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpg, jpeg, png.

Παραλαβή Βεβαίωσης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Δ.Α.Δ, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, αφού πρώτα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2251351357