Προσλήψεις Προσωπικού

Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών (με εμπειρία στον Αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο )

09/11/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ με δελτίο παροχής υπηρεσιών

01/11/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (για τις ανάγκες Μαστογράφου) με δελτίο παροχής υπηρεσιών

25/10/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

27/09/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών

17/08/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας ΠΕ Ακτινοδιαγνώστη με δελτίο παροχής υπηρεσιών

21/04/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών

11/04/2023
Διαβάστε περισσότερα