Προσλήψεις Προσωπικού

Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών

16/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής -Γυναικολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών

12/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων επί θητεία ειδικευόμενων ιατρών Ε.Σ.Υ.

08/03/2024
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Τοποθέτηση ειδικευόμενου ιατρού Χειρουργικής - Τσοτσώνη Σοφίας

29/01/2024
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών (με εμπειρία στον Αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο )

09/11/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ με δελτίο παροχής υπηρεσιών

01/11/2023
Διαβάστε περισσότερα