Προσλήψεις Προσωπικού

Προσλήψεις Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

15/03/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών

07/03/2023
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής με δελτίο παροχής υπηρεσιών

07/12/2022
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

01/11/2022
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

24/10/2022
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής -Γυναικολογίας

24/10/2022
Διαβάστε περισσότερα