τεχνική υπηρεσία

Διοίκηση - Οργανόγραμμα

Διοίκηση - Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαρτίζεται απο τους:

Πρόεδρος: Καμπούρης Γεώργιος -Διοικητής
Αντιπρόεδρος: Γόμος Ευστράτιος-Παντελεήμων (Επιχειρηματίας) με Αναπληρωτή τον Φραγκόπουλο Κων/νο (Εκπαιδευτικός)
Μέλος: Χατζηκομνηνού Μαρία-Ραλλου (Δικηγόρος) με Αναπληρώτρια την Βεμβέτσου Μαρία (Δικηγόρος)
Εκπρόσωπος Ιατρών: Χατζηαντωνίου Ιωάννης (Δ/ντης Ορθοπεδικής κλινικής-Ορθοπεδικός)
Εκπροσωπος Εργαζομένων: Γεραλη Μαρία (Δ/κος Υπάλληλος) Αναπληρωτή τον Σαμαρα Ευστρατίο (Νοσηλευτής)

Ο Διοικητής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1115/ΥΟΔΔ/2019 και το ΦΕΚ 1239/ΥΟΔΔ/2022 Διοικητής ορίζεται ο Κάμπουρης Γεώργιος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48, ,Τ.Κ. 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22510 24859, 22513 51375
manager@vostanio.gov.gr
www.vostanio.gov.gr

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Βασιλείου
και έχει δυο κόρες, την Ελευθερία – Ευδοκία, ιατρό λοιμωξιολόγο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης (cheffe de clinique, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) και post-doc researcher στο Fred Hutchinson Cancer Center (Seattle, US) και την Σταυρούλα, Assistant Professor at School of Engineering
of Rice University και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΜΙΤ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Ιαν. 2016 – Αύγ. 2019 (λήξη θητείας Περιφερειακής Αρχής):
Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 242, παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), στο οποίο αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, παρείχε οδηγίες, έδινε κατευθύνσεις και γενικότερα συντόνιζε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά την άσκηση του έργου τους.


Μάρτιος 2014: 
Προάγεται στο βαθμό του Αντιστράτηγου και ευδοκίμως τερματίζει την σταδιοδρομία του. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους διαγράφεται οριστικά από τις τάξεις του Στρατού και του χορηγήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διευθυντού Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.


Μάρτιος 2013:
Προήχθη στον βαθμό του Υποστράτηγου, και τοποθετήθηκε Δ/ντης Πυροβολικού του ΓΕΣ, όπου μεταξύ άλλων συνετέλεσε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναδιοργάνωσης των Μονάδων Πυροβολικού.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε ως Διοικητής σε Α/Κ Μοίρα Βαρέως Πυροβολικού και Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, καθώς και Διοικητής Συγκροτήματος Μονάδων Πυροβολικού.
Διετέλεσε Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), όπου δίδαξε Διοικητική Μέριμνα και Υγειονομική Υποστήριξη Μονάδων σε περίοδο ειρήνης και πολέμου.
Υπηρέτησε ως Επιτελής και Διευθυντής Επιχειρήσεων σε Σώμα Στρατού και Διευθυντής Ασφάλειας, Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων Μεραρχίας. Ως Ταξίαρχος, διετέλεσε Διευθυντής στη Διεύθυνση Δόγματος του ΓΕΣ, όπου μεταξύ άλλων εκπόνησε το Δόγμα του Στρατού μας.

Επίσης, ασχολήθηκε με τη διαχείριση των Διδαγμάτων (Lessons Learned) που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες, τόσο του Στρατού Ξηράς, όσο και από στρατιωτικές επιχειρήσεις άλλων δυνάμεων (Ιράκ ,Αφγανιστάν Λιβύη κ.λ.π), καθώς και με τον Εντοπισμό - Επεξεργασία - Ανάπτυξη Νεών Ιδεών προς την κατεύθυνση Ολοκλήρωσης της Επιχειρησιακής Σχεδίασης, σύμφωνα με τα δεδομένα της Νέας Δομής Δυνάμεων. Ακολούθως, τοποθετήθηκε Διοικητής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα και των Υγειονομικών Εγκαταστάσεων (ιατρεία, οδοντιατρεία και αναρρωτήρια) που απαιτούνται για την υποδοχή και εκπαίδευση νεοσύλλεκτων οπλιτών (δυναμικότητας 1800 ατόμων).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1978-1982: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων


Αποφοίτησε επιτυχώς από:

 • Σεπτ. 2005 – Ιούνιος 2006: Tη Σχολή Εθνικής Άμυνας (μεταπτυχιακός τίτλος)
 • Σεπτ. 2000 – Νοέμ. 2000: Tη Σχολή Ψυχολογικών Επιχειρήσεων
 • Αύγ. 1995 - Ιούνιος 1996: Tην Ανώτατη Σχολή Πολέμου, και τα Σχολεία Βασικής και Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης του Πυροβολικού

 

 


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

2016:  ΕΚΔΔΑ με θέμα: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ». Είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

2019: Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και κινδύνων (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας). Συμμετοχή  στα πλαίσια του έργου “Interreg” στην άσκηση επί χάρτου της Πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».

2021: Εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

2022:    «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ   ΔΗΜΟΣΙΣΟ ΤΟΜΕΑ».    «ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΘ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΪΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ».    ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας µε:

 • Τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής
 • Τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
 • Τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής
 • Τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος

Έχει τιμηθεί για τις συνεχείς υπηρεσίες και για την εξαιρετική ικανότητα του στη διοίκηση και οργάνωση με:

 • Το Στρατιωτικό Μετάλλιο Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεως
 • Το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α', Β΄ και Γ΄ Τάξεως
 • Τη Διαµνηµόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α΄ Τάξεως
 • Το Μετάλλιο Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδος Γ΄ Τάξεως