Πρόσοψη

Κληροδότημα

Κληροδότημα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

A. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
        

  • Γεωργίου Α. Βοστάνη
  • Μιλτιάδη Π. Χλιμίτζα
  • Παρασκευά ή Παράσχου Τζιτζή
  • Ελευθερίου Βερβέρη

Τα κληροδοτήματα έχουν τη δική τους περιουσία, αποτελούν  Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης  και σκοπός τους είναι η συντήρηση και η λειτουργία του νοσοκομείου μας, η συντήρηση των τεσσάρων κλινών (4) της Μ.Ε.Θ. και η νοσηλεία απόρων ασθενών.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Α. ΒΟΣΤΑΝΗ

Το Κληροδότημα Γ.Α. Βοστάνη αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης  « ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ » και η περιουσία του διαχειρίζεται και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν.2889/01 , χωριστά από την περιουσία του τελευταίου. Διέπετε από τις διατάξεις:

α) της από 10/6/1929  ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Αθ. Βοστάνη,

β) του Ν.Δ. 396/1941  (ΦΕΚ 282Α/19-8-1941) (συν. 2) και

γ) του νόμου 4182/10.9.2013 (ΦΕΚ 185).

δ) του νόμου 4261/5.5.2014 (ΦΕΚ 107)

Σκοπός του Κληροδοτήματος σύμφωνα με τη βούληση του Γ.Α. Βοστάνη είναι η διάθεση των εισοδημάτων του για την συντήρηση και λειτουργία του Γ.Ν. Μυτιλήνης και συγκεκριμένα αναφέρει: Τα έσοδα της υπέρ του Βοστάνειο Ιερού Νοσοκομείου διατιθεμένης περιουσίας εκ της κληρονομιάς του Γεωργίου Βοστάνη, διατηρουμένης αναπαλλοτριώτου, διατίθενται εξαιρέσει των εσόδων εκ των εν άρθρω 4 περιουσιακών στοιχείων, διά την συντήρησιν και λειτουργίαν εν γένει του ανωτέρω Νοσοκομείου κατά τον προορισμόν του.

Τα Αστικά όπως και τα Αγροτικά ακίνητα εκμισθώνονται και αποτελούν την πηγή εσόδων του Κληροδοτήματος, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Π. ΧΛΙΜΙΤΖΑ

Το κληροδότημα Παν. Μιλτιάδη Χλιμίτζα, αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο κληροδότημα που υπάρχει στην υπηρεσία μας και η περιουσία του διαχειρίζεται και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν.2889/01 , χωριστά από την περιουσία του τελευταίου.

Σκοπός του διαθέτη είναι η συντήρηση και η λειτουργία των τεσσάρων (4) κλινών του Νοσοκομείου Μυτιλήνης που φέρουν τα ονόματα της οικογένειας Χλιμίτζα.Έχοντας υπόψη την ανωτέρω επιθυμία του διαθέτη και σύμφωνα με την υπ΄αριθ.7Η/27-2-2018 θέμα 36ο απόφαση του Δ.Σ., η κληρονομιά αξιοποιείται για τη λειτουργία των τεσσάρων κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ που φέρουν τα ονόματα της οικογένειας Χλιμίτζα.

Η αγορά και η εκτέλεση έργων πραγματοποιείται κατόπιν πρόχειρου, διεθνή ή δημόσιου διαγωνισμού που διενεργεί το γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συμβάσεων και αναφορικά βάσει του Ν. 2286/1995, του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 3861/2010, του 4182/2013 και του 4261/2014 (κεφ. Β' άρθρο 171)
Τα έσοδα του κληροδοτήματος προέρχονται από:

1.       Μισθώματα από την μίσθωση ακινήτου επί της οδού Κουντουριώτη 79.

2.       Μισθώματα του αγροτεμαχίου στην θέση Αγ. Παντελεήμων στην Μυτιλήνη.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ή ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΤΖΙΤΖΗ

Βάσει της Δημόσιας Διαθήκης με αριθμ. 1293/1-10-1935 του Παράσχου Ευστρατίου Τζιτζή, η οποία συντάχθηκε από τον Συμβολαιογράφο κ. Γαβριήλ Νικολάου Κράλλη, μετά τον θάνατο της γυναίκας του κ. Τζιτζή, η περιουσία του μεταφέρθηκε εξ ημισείας  στο Νοσοκομείου Μυτιλήνης και το υπόλοιπο στα Σχολεία της Κοινότητος Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου σήμερα τη διαχειρίζεται ο Δήμος Δυτικής Λέσβου.

Σκοπός του διαθέτη ήταν η νοσηλεία απόρων ασθενών κατά προτίμηση από την Αγία Παρασκευή του Δήμου Καλλονής.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ EΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΒΕΡΗ

Σύμφωνα με την 17.10.1979 μυστική διαθήκη του Ελευθερίου Βερβέρη, ο οποίος απεβίωσε στις 30.11.1979, μοναδικός κληρονόμος για όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα της κληρονομιάς του να διατίθεται για την νοσηλεία των άπορων ασθενών της Λέσβου και ειδικότερα των απόρων ασθενών της Κοινότητας Ακρασίου Λέσβου.

Με την δήλωση αποδοχής κληρονομιάς με αριθμό 863/9.1.1985 ο τότε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βοστανείου Ιερού Νοσοκομείου κ.κ. Κλεομβρότου Ιάκωβος, αποδέχτηκε την διαθήκη του Βερβέρη Ελευθερίου, ο οποίος εγκατέστησε μοναδικό κληρονόμο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης («Βοστάνειον Ιερόν Γενικόν Νοσοκομείον Μυτιλήνης») και ειδικότερα ένα αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΑΝΟΡΜΟΝ» ή «ΠΑΝΤΑΖΕΖΑ» της κτηματικής περιφέρειας Λεχαιρνών Σουνίου Αττικής του Δήμου Λαυρεωτικής, πέρα από τους λογαριασμούς καταθέσεων.

Βεβαιοί ότι η θέλησις του διαθέτου Ελευθερίου Αντωνίου Βερβέρη ως αυτή διατυπούται εις την από 17.10.1979 μυστική διαθήκη του δεν δύναται να ικανοποιηθή πληρέστερον δια της διαθέσεως των καταληφθέντων υπ’ αυτού χρηματικών ποσών δια την αντιμετώπισιν των δαπανών της αποπερατώσεως τετραωρόφου πτέρυγος του αιτούντος Νοσοκομείου και της διαθέσεως εξ αυτού τετρακλίνου δωματίου προς αποκλειστικήν νοσηλείαν των απόρων ασθενών της Κοινότητος Ακρασίου – Λέσβου, έξωθι του οποίου θα υπάρχει η ένδειξης «δωρεά Ελευθερίου Βερβέρη».