ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Λέσβου

ΚΕΦΙΑΠ

Το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης  ( ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ) βρίσκεται στην περιοχή Δάφια Καλλονής, σε απόσταση 40 χιλ. από την πόλη της Μυτιλήνης στο κέντρο του νησιού. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο όπου από τις 22-2-2006 λειτουργούσε το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Λέσβου.

Έπειτα από την κατάργηση του Κ.Ε.Κ.Υ.ΚΑμεΑ Λέσβου ως ΝΠΔΔ βάσει του Νόμου 4025/11 ΦΕΚ 228/Α΄/2-11-2011  περί «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης , Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις», μετονομάστηκε σε Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) και εντάχθηκε  στο Γ.Ν.Μυτιλήνης  «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Απευθύνεται σε όλο το πληθυσμό του νησιού (ενήλικες -  παιδιά & ΑμεΑ).
Σκοπός (βάσει του Ν 4025/11 κεφ Β΄ αρ.12) των ΚΕ Φ.Ι.ΑΠ  είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά ή αναπτυξιακά /αισθητηριακά προβλήματα.

Επιστημονικό προσωπικό:

 • ΠΕ Ψυχολόγος (1)
 • ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός (1)
 • ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας (1)
 • ΤΕ Λογοθεραπεύτρια  (1)
 • ΤΕ Φυσικοθεραπευτές (2)
 • ΤΕ Εργοθεραπευτής (1)

Διοικητικό προσωπικό:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1)        

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΨΥΧΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ  ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική & Λειτουργική Αποκατάσταση

 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας / Υδροθεραπεία (πισίνα)
 • Τμήμα Εργοθεραπείας ( Μέθοδος Αισθητηριακής ολοκλήρωσης S.I.)
 •  Τμήμα Λογοθεραπείας

Αγωγή Υγείας

 • Γραφείο επισκέπτριας υγείας: Προώθηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, συμβουλευτική υγείας, εκπαίδευση ασθενών στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης.

Ψυχολογική Υποστήριξη

 • Γραφείο Ψυχολόγου: Ατομική συμβουλευτική και γονέων.

Κοινωνική υποστήριξη

 • Γραφείο κοινωνικής λειτουργού: Καταγραφή αναγκών, πληροφόρηση/ενημέρωση για νομοθεσία- επιδόματα – δικαιώματα των ασθενών κλπ. Δίκτυο με άλλες κοινωνικοπρονοιακές δομές (διασυνδετική) .

Τα τμήματα του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.
Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στα προγράμματα θεραπειών, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Κέντρου κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 2253 3 50801 & 22530 29920.

Email: kefiap@vostanio.gov.gr
Διεύθυνση: Δάφια Καλλονής Λέσβου Τ.Κ 81107

Τα τμήματα λειτουργούν κατά τις παρακάτω εργάσιμες ημέρες και ώρες και πληροφορίες δίνονται στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.

1. Τμήμα  Φυσικοθεραπείας:
    Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από  07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
    Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50803 & 2253 3 50814

2.Τμήμα  Εργοθεραπείας:
    Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από  07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
    Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50817

3.Τμήμα Λογοθεραπείας:
   Ώρες λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη από  07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50807

4. Γραφείο επισκέπτριας υγείας:
   Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
    Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50806

5.Γραφείο Ψυχολόγου
   Ώρες λειτουργίας: Τρίτη & Πέμπτη από  07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50805

6.Γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού
   Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα & Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50804

7.Διοικητικές υπηρεσίες
   Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα -Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50815

8.Γραμματεία -Τηλ. Κέντρο
   Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα -Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2253 3 50801 & 22530 29920.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΘΑΚΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ