κάτοψη

Κτιριακές Υποδομές

Κτιριακές Υποδομές

Κτηριακή υποδομή

ΚΤΙΡΙΟ Ν5

ΥΠΟΓΕΙΟ:  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ H ΕΙΣΟΔΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΤΕΠ, ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣΜΤΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Β΄ ΟΡΟΦΟΣΜΕΘ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Γ΄ ΟΡΟΦΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠEΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΚΠ

ΥΠΟΓΕΙΟ/ΙΣΟΓΕΙΟ (Ν1)ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣΑ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Β΄ ΟΡΟΦΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΚΝ

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΜΑΦ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Β΄ ΟΡΟΦΟΣΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ Ν1

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Β΄ ΟΡΟΦΟΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΤΙΡΙΟ Ν2

ΥΠΟΓΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΙΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΑΒ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ