Πρόσοψη

Αποστολή - Όραμα

Αποστολή - Όραμα

Το όραμά μας

Nα συνεχίσει το Νοσοκομείο να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του, διατηρώντας τον φιλικό και ανθρώπινο χαρακτήρα του και χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές στην επίτευξη αποτελεσματικών θεραπειών, στην αποδοτικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων για την εξυπηρέτηση των πολιτών . Να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους κατοίκους του νησιού μας.

Η αποστολή μας

Να εργαζόμαστε διαρκώς, με συνέπεια και επιμονή, στο πλαίσιο Νοσηλεία - Εκπαίδευση - Έρευνα, για την υλοποίηση του οράματος μας, μέσω:

  • Της  παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους διαμένοντας στο νησί μας.
  • Της ειδίκευσης, της συνεχόμενης εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Της ανάπτυξης και προαγωγής της έρευνας στον τομέα της υγείας.
  • Της εφαρμογής πρωτοπόρων τεχνολογιών, καινοτόμων τεχνικών και νέων μεθόδων - μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  • Της αγαστής συνεργασίας με λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση  συνολικά της παρεχόμενης  φροντίδας υγείας.
  • Της εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου
  • Της ανάπτυξης διαδικασιών, για την επίτευξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων, που τίθενται από τη Διοίκηση 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου και από το Υπουργείο Υγείας, αντίστοιχα.