Ιατρική Υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία

Τομείς:

1. Παθολογικός τομέας
2. Χειρουργικός τομέας
3. Ψυχιατρικός τομέας
4. Εργαστηριακός τομέας

Στα διατομεακά τμήματα:

1. Επειγόντων περιστατικών
2. Κατ' οίκον νοσηλείας
Στην ιατρική υπηρεσία υπάγονται οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί, χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, και λοιποί επιστήμονες των κλάδων υγείας, καθώς και τα τμήματα παραϊατρικού προσωπικού και κοινωνικής υπηρεσίας.

Αρμοδιότητες ιατρικής υπηρεσίας:

Προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την Υπ'αριθμ ΔΑΑΔ55024/1-9-2021 Απόφαση της 2ης ΥΠΕ ορίστηκε  Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας η κ. Ιατρουδέλλη Ειρήνη.