Ουρολογικό

Το Ουρολογικό Τμήμα αποτελεί ένα από τα τμήματα του Χειρουργικού Τομέα. Έχει στελεχωθεί με καταξιωμένους ιατρούς, έμπειρο προσωπικό, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.

Προσωπικό

Διευθυντής:  Δούκας Ευάγγελος
Επιμελητής Α:  Αναγνώστου Γεώργιος
Επιμελητής Α:  Καραβασίλης Ιωάννης
Επικουρικός-Επιμελητής Β':  Δούκας Παναγιώτης

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Στάση Νοσηλευτών: 5715 / 2251351715
Γρ. Ιατρών Ουρολ/κού: 5716 / 2251351716