Ορθοπεδικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου διαθέτει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Πέραν των γενικών ορθοπεδικών χειρουργείων γίνονται ενδοσκοπήσεις σε μεγάλες & μικρές αρθρώσεις, αντιμετωπίζονται εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και αντιμετωπίζονται χειρουργικά παθήσεις των άνω & κάτω άκρων.

Προσωπικό

Διευθυντής-Προϊστάμενος :  Γεωργαντέλλης Δημήτριος
Διευθυντής:  Χατζηαντωνίου Ιωάννης
Επιμελητής Α:  Ζαμπράς Χρήστος
Επικουρικός-Επιμελητής Β':  Αντωνιάδης Άγγελος
Επικουρικός-Επιμελητής Β':  Μαρίνος Νικόλαος

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Στάση Νοσηλευτών: 5311 / 2251351311
Γραφ. Ιατρών Ορθ/κού: 5327 / 2251351327