Μαιευτικό – Γυναικολογικό

ΝΕΟΓΝΑ

Το Γυναικολογικό τμήμα επανδρώνεται από μια ομάδα ειδικών που έχουν αφιερωθεί επιστημονικά στην υγειονομική περίθαλψη της γυναίκας. Ο στόχος είναι να προωθήσει τη πρόωρη διάγνωση και θεραπεία των γυναικολογικών προβλημάτων μέσω της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής, της έρευνας και των σημαντικών ιατρικών και τεχνολογικών καινοτομιών των τελευταίων ετών.

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργεί Μονάδα Πρόωρων  Βρεφών και περιθάλπει νεογνά τα οποια χρήζουν εντατικής φροντίδας

Προσωπικό

Επιμελητής Α:  Μαχαίρας Πέτρος
Επιμελητής Β:  Καλαμπόκη Λαμπρινή
Επιμελητής Β:  Νιδήμος Αστέριος
Επιμελητής Β:  Τσίρκας Ιωάννης
Επικουρική:  Πολυχρόνη Δαμασκηνή

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Γρ. Προισταμένης: 5676 / 2251351676
Στάση Νοσηλευτών: 5677 / 2251351677
Εξεταστήριο: 5671 / 2251351671
Γρ. Ιατρών: 5670 / 2251351670
Γρ. Ιατρών Β΄: 5672 / 2251351672
Μαιευτήριο-Γρ. Προϊσταμένης: 5640 / 2251351640
Μαιευτήριο-Στάση Νοσηλευτών: 5635 / 2251351635
Μαιευτήριο-Γρ. Ιατρών: 5641 / 2251351641
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών- Στάση Νοσηλευτών: 5687 / 2251351687
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών- Γρ. Ιατρών: 5686 / 2251351686
Πρόσβαση:
Η Μιαευτική κλινική βρίσκεται σε νεο σύγχρονο κτίριο και η εισοδος είναι στην πίσω αυλή του Νοσοκομείου