Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρηξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συσσωρευτών τύπου VRLA μολύβδου οξέος κλειστού τύπου

07/02/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης προσωπικού και ειδών ιματισμού των κλινικών

17/01/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Χρωμοσωμικών με Συνοδό Εξοπλισμό

22/12/2022
Διαβάστε περισσότερα