Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

20/09/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάθεση Υπηρεσιών Οικ. Διαχειριστού Ελέγχου Κληροδοτήματος

13/09/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

21/08/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο της Συντήρησης των Η.Μ. Έγκαταστάσεων

07/08/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

28/07/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή

25/07/2023
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Την Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Καταγγελιών

13/07/2023
Διαβάστε περισσότερα