Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια διαλυμάτων αιμοκάθαρσης

09/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσίας Αποκομιδής – Μεταφοράς – Διάθεσης – Αποστείρωσης και Καύσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

08/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων (Μάγειρες)

01/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσίας Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Ιδιοκτησίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘‘Βοστάνειο’’

01/04/2024
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρηξη Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείου

29/03/2024
Διαβάστε περισσότερα