Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Νοσοκομειο λειτουργουν τα παρακάτω Tακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  στα οποία πραγματοποιούνται προγραμματισμένα ραντεβού που κλείνονται τηλεφωνικά ή επιτόπου με σειρά προτεραιότητας, για παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Τα τηλέφωνα για ραντεβού είναι το 2251021111  και το 2251029800.

Περισσότερες πληροφορίες στην ενοτητα: Για τον Πολίτη--> Πληροφορίες για ραντεβού

Τα τηλέφωνα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έχουν  ως εξής:

Τακτικό παθολογικό 5168 / 2251351168
Γαστρεντερολογικό 5720 / 2251351720
Γυναικολογικό 5610 / 2251351610
Δερματολογικό 5170 / 2251351170
Διαβητολογικό

5153 / 2251351153

Ιατρείο Μαστού

5154 / 2251351154

Καρδιολογικό

5151 / 22513 51151

Νευρολογικό

5162 & 5163 /2251351162 & 2251351162

Οδοντιατρικό

5169 / 2251351169

Οφθαλμολογικό

5161 / 2251351161

Οπτικά πεδία

5157 / 2251351157

Ορθοπεδικό

5155 / 2251351155

Οστική Μάζα

5514 / 2251351514

Ουρολογικό

5167 /  2251351167

Παιδιατρικό

5106 / 2251351106

Πνευμονολογικό

5152 / 2251351152

Υπερτασικό 5154 / 2251351154
Ψυχιατρικό 5187 / 2251351187
Ενδοκρινολογικο 5153 / 2251351153
ΩΡΛ 5160 / 2251351160
Ιατρείο Πόνου 5369 /2251351369
Νευροχειρουργικό 5155 / 2251351155
Νεφρολογικό Τηλ. 2251351217
Αιματολογικό Τηλ. 2251351290
Ογκολογικό Τηλ.  2251351290
Ψυχολογικό Τηλ. 2251351184