Πρόσοψη

Προφίλ

Προφίλ

Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Κτίριο Νοσοκομείου

Το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου.

Το Νοσοκομείο

Βρίσκεται σε οικοπεδική έκταση 25.587 τ.μ. στα νοτιοδυτικά της πόλης. Αποτελείται από πέντε (5) πτέρυγες, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σε λειτουργία σύνολο. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκεται το κτίριο του Ψυχιατρικού τμήματος. Εκεί βρίσκεται και το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το νοσοκομείο.

Στην αρμοδιότητα του Νοσοκομείου υπάγονται :

  • Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ).
  • Το Δ.Ι.Ε.Κ.
  • Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ).

Η συνολική δύναμη του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) οργανικές  κλίνες.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Ο Διοικητής.
  • Ο Υποδιοικητής του άρθρου 15 του Ν.4025/11 (δεν έχει διοριστεί).

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου έχει επίσης την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση, διοίκηση, αξιοποίηση και διάθεση των υφιστάμενων Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 8 του Ν.2889/2001.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Έδρα του ΓΝ Μυτιλήνης ‘’ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’ είναι η Μυτιλήνη, πρωτεύουσα του ακριτικού νησιού της Λέσβου,  με πληθυσμό 30.000 περίπου κατοίκους. Η Λέσβος, που βρίσκεται στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου, κοντά στις τουρκικές ακτές,  είναι το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια έχει πληθυσμό 90.000 περίπου κατοίκους, ο οποίος διπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. 

Ειδικά την περίοδο από το 2015 μέχρι και σήμερα το νοσοκομείο επιβαρύνεται με τη συνεχιζόμενη ροή μεταναστών – προσφύγων, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες υγείας τόσο στα Εξωτερικά Ιατρεία (επείγοντα και τακτικά) όσο και νοσηλεία.