Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Κατάρτηση οριστικού πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

05/01/2022
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

Κατάρτιση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

15/12/2021
Διαβάστε περισσότερα