Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Βουλής 4, Αθήνα, κληρονομίας Γεωργίου Αθανασίου Βοστάνη και Εκπαιδευτικού κληροδοτήματος.

26/10/2023
Διαβάστε περισσότερα