Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Ερμού 229 κληρονομιάς Γεωργίου Αθανασίου Βοστάνη

04/02/2021
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου με την ονομασία κήπος κληροδοτήματος Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή

04/02/2021
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις

2η Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Αυγό περιφέρειας Αφάλωνα κληρονομιάς Γεωργίου Αθανασίου Βοστάνη

04/02/2021
Διαβάστε περισσότερα