Ψυχιατρικό

Κέντρο Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, για παιδιά, αλλά και προληπτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εφήβους και ενήλικους. Σκοπό έχει την προληπτική παρέμβαση σε θέματα ψυχικής υγείας, την αγωγή υγείας και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου.

Προσωπικό

Διευθύντρια:  ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΗ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Γρ. Προϊσταμένης: 5180 / 2251351180
Γραμματεία: 5185 / 2251351185
Κοινωνική Υπηρεσία: 5185 / 2251351185
Γρ. Ιατρών: 5186 / 2251351186
Ψυχολόγοι: 5184 / 2251351184
Ε..Ι Νοσηλευτών: 5185 / 2251351185
Ε..Ι Ιατρών: 5187 / 2251351187