Αιματολογικό

Το εργαστήριο εκτελεί εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο υπό την αιγίδα του τμήματος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας.

Εξετάσεις που εκτελούνται:

  • Γενική αίματος
  • Τ.Κ.Ε
  • Δ.Ε.Κ
  • Επίστρωση περιφερικού αίματος (χρώση May Gruvald – Giemsa)
  • Επίστρωση μυελικού επιχρίσματος
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
  • Χρόνος Προθρομβίνης, aPTT, Ινωδογόνο
  • D – Dimers

 

Προσωπικό

Επιμελητής Α:  Ματαράς Ιωαννης
Επικουρική-Επιμελητής Β':  Μιχαλακέλλη Μαρία

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Αιματολογικό: 5246 / 2251351246
Εργαστήριο: 5247 / 2251351247