Κυτταρολογικό

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο αποτελεί ένα απο τα πρωτοποριακά του είδους του στη χώρα μας, καθώς είναι απόλυτα εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας, τελευταίας γενιάς. Το προσωπικό του εκπαιδεύεται συστηματικά και διευθύνεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους και μεγάλης εμπειρίας.

Στο εργαστήριο γίνεται όλο το εύρος των κυτταρολογικών εξετάσεων, που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών παθήσεων.

Προσωπικό

Επικουρική:  Χαματζόλα Καλλιόπη

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Εργαστήριο: 5227 / 2251351227