Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας

Προσωπικό

Βιολόγος:  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Μον. Προ. Μεσογειακής Αναιμίας-Εργαστήριο: 5232 / 2251351232
Μον. Προ. Μεσογειακής Αναιμίας-Αιμοληψίες: 5220 / 2251351220