Μικροβιολογικό

Το μικροβιολογικό εργαστήριο προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξετάσων. Συγκεκριμένα μπορούν να γίνουν τα  παρακάτω είδη εξετάσεων.

  • Καλλιέργειες
  • Μικροβιολογικές
  • Ανοσολογικές
  • Μοριακός έλεγχος

Προσωπικό

Διευθύντρια-Προϊσταμένη:  Ιατρουδέλλη Ειρήνη

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Μικροβιολογικό: 5238 / 2251351238
Ιατρός: 5231 / 2251351531