Φυσιοθεραπευτήριο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας λειτουργεί σε ένα άνετο και σύγχρονο χώρο, στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου, όπου παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αντιμετωπίζοντας τον κάθε ασθενή με προσοχή, υπευθυνότητα και επιμέλεια. Προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας τόσο στους νοσηλευόμενους ασθενείς στο σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου, όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας κατόπιν παραπομπής ιατρού (νοσοκομειακού ή ιδιώτη). 

Τα ραντεβού προγραμματίζονται στη γραμματεία εξωτερικών ιατρείων τηλ. 22510 21111 και γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και ανασφάλιστοι ασθενείς. 
 

Προσωπικό

Υπεύθυνος:  Ταρατόρης Παρης

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ: 5172 / 2251351172
Πρόσβαση:
Βρίσκεται στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας απέναντι απο τα ασανσέρ του κτιρίου