ΤΕΠ

Το Τ.Ε.Π. καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, όπως αυτά καθορίζονται και γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς ή το περιβάλλον τους, τους ιατρούς που τα παραπέμπουν στο νοσοκομείο ή τους σχηματισμούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης. Το Τ.Ε.Π. ενός Νοσοκομειακού συγκροτήματος είναι Αυτόνομο Τμήμα με ένα πυρήνα μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.

Προσωπικό

Διευθυντής-Προϊστάμενος :  Γεωργίου Αχχιλέας
Διευθυντής:  Γιαννίκος Ευστράτιος
Επιμελητής Β:  Μακαρώνη Μαίρη
Γεν. Ιατρικής Συντον.Διευθύντρια:  Λουκίδου Ευρυδίκη
Επικουρική-Επιμελητής Β':  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Διαλογή ασθενών: 5119 / 2251351119
Γραμματεία ΤΕΠ: 5125 / 2251351125
Νοσηλευτές: 5122 / 2251351122
Τηλεϊατρική: 5124 / 2251351124
Γρ. Προϊσταμένης: 5120 / 2251351420
Χειρουργικού: 5121 / 2251351121
Παθολογικό: 5123 / 2251351123
Παιδιατρικού: 5106 / 2251351106
Ορθοπεδικoύ: 5532 / 2251351532