Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Το Νεφρολογικό Τμήμα που βρίσκεται στον α’ όροφο της νέας πτέρυγας περιλαμβάνει:

  1. Τη Μονάδα Τεχνητού νεφρού με 14 μηχανήματα Τ.Ν σε λειτουργία (3 βάρδιες καθημερινά) και 7 εφεδρικά μηχανήματα.
  2. Τη θετική Μονάδα  Τεχνητού νεφρού με 1 μηχανήματα Τ.Ν (1βάρδια καθημερινά) σε λειτουργία και 1 εφεδρικό.
  3. Αίθουσα covid με ένα μηχάνημα 
  4. Τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γραφείο γραμματέα, στάση νοσηλευτών, τουαλέτες).
  5. Το χώρο επεξεργασίας νερού πόλεως- αποθήκευσης νερού.
  6. Το θάλαμο τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων για αιμοκάθαρση.
  7. Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο.
  8. Χώρο παραμονής ασθενών και συγγενών τους.

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Το Νεφρολογικό Τμήμα που βρίσκεται στον α’ όροφο της νέας πτέρυγας περιλαμβάνει:

Προσωπικό

Επιμελητής Α- Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Αγγελή Ευαγγελία
Επικουρική:  Τσότρα Μαρία

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Μ.Τ.Ν.: 5229 / 2251351229
Γραμματεία Μ.Τ.Ν.: 5222 / 2251351222
Νεφρ/κό Γραφ. Ιατρών: 5217 / 2251351217
Νεφρ/κό Εξωτ. Ιατρείο: 5219 / 2251351219
Στάση Νοσηλευτών Μ.Τ.Ν.: 5230 / 2251351930