Μον. Μεσογειακής Αναιμίας

Η Μεσογειακή αναιμία, είναι μια μορφή αναιμίας, που οφείλεται σε αδυναμία παραγωγής φυσιολογικών μορίων αιμοσφαιρίνης, λόγω βλάβης του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της. Η Μεσογειακή αναιμία υπάγεται στις κληρονομικές νόσους γιατί, η βλάβη οφείλεται σε διαταραχή κάποιου γονιδίου, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά.
 
Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας έχει ως στόχο τις τακτικές μεταγγίσεις και την παρακολούθηση παιδιών με ομόζυγη β μεσογειακή αναιμία καθώς και παιδιών με άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Προσωπικό

Διευθυντής-Προϊστάμενος :  Λαφιάτης Ιωάννης

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Στάση Νοσηλευτών: 5835 / 2251351835
Γραφείο Ιατρών: 5834 / 2251351834