Προσλήψεις Προσωπικού

Προσλήψεις Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

23/09/2020
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Μ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

21/08/2018
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

20/03/2018
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

23/08/2017
Διαβάστε περισσότερα
Προσλήψεις Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

23/08/2017
Διαβάστε περισσότερα