Αίτηση μετακίνησης

Στοιχεία Αιτούντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραλαβή Βεβαίωσης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Δ.Α.Δ, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, αφού πρώτα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2251351357