Κλασική Ακτινολογία

Προσωπικό

Επιμελητής Α:  Καρατζια Θεοχαρούλα

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Γραμματεία Ακτινολογικού: 5523 / 2251351523
Γρ. Διευθυντή Ακτ/κού: 5522 / 2251351522
Γρ. Ιατρών Ακτ/κού: 5521 / 2251351521