Μαστογραφία

Το τμήμα διαθέτει σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Μαστογράφος: 5520 / 2251351520
Πρόσβαση:
Βρίσκεται δίπλα στην νεα είσοδο των επειγόντων (κτιρίο Ν1)