Αξονικός/Μαγν. Τομογράφος

Η μέθοδος του Αξονικού Τομογράφου χρησιμοποείται συχνότατα για τη σταδιοποίηση νεοπλασματικών διεργασιών, εντοπισμό πρωτοπαθών εστιών και μεταστάσεων, καθώς και για μετρήσεις των διαστάσεων και της έκτασης των βλαβών αυτών. Αποτελεί συχνά μέθοδο εκλογής μελέτης του σώματος, καθώς συνδυάζει την άριστη απεικόνιση όχι μόνο των μαλακών δομών, αλλά και των οστών όσο και των αγγείων.

Προσωπικό

Διευθύντρια-Προϊσταμένη:  Φοϊς Λουτσία
Επιμελητής Α:  Πετρέλλης Βασίλειος
Επικουρικός:  ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Αιθ. Προετοιμασίας: 5525 / 2251351525
Γρ.Ιατρών 1: 5517 / 2251351117
Γραμματεία Αξονικού: 5534 / 2251351534
Γρ. Διευθυντή: 5530 / 2251351530
Χειριστήριο Μαγν.: 5540 / 2251351540
Διαν. Τεχνικού: 5526 / 2251351526
Γρ. Ιατρών 2: 5542 / 2251351542
Χειριστήριο Αξονικού: 5541 / 2251351541
Πρόσβαση:
Βρίσκεται δίπλα στην νεα είσοδο των επειγόντων (κτιρίο Ν1)