Χειρουργικός Τομέας

Προσωπικό

Τομεάρχης:  Σάπκα Μυρσίνη
Προϊσταμένη ΜΕΘ:  Παλιβάνη Αγγελική
Προϊσταμένη Μαιευτικού/Γυναικολογικού:  Πλάνου Ζωή
Προϊσταμένη Χειρουργείου-Αναισθησιολογικού:  Μαμώλη Σαπφώ
Προϊσταμένη ΩΡΛ:  Ζεϊβέκη Μαριάνθη
Προϊστάμενος Ορθοπεδικού:  Τσεσμετζής Δημήτριος
Προϊστάμενος Παιδιατρικού:  Στρατήγας Ιγνάτιος
Προϊστάμενος Χειρουργικού:  Τρίχου Παρασκευή

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
2ος Τομέας: 5362 / 2251351362