Παθολογικός Τομέας

Προσωπικό

Τομεάρχης:  Κουτσοβίλης Κωνσταντίνος
Τομεάρχης:  Κουτσοβίλης Κωσταντίνος
Τομεάρχης:  Στούπα Φανή
Προϊσταμένη Καρδιολογικού:  Κωστή Μαρία
Προϊσταμένη ΜΤΝ:  Σωτηριάδου Ανδρονίκη
Προϊσταμένη Παθολογικού:  Χαλτσοτάκη Ευαγγελία

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
1ος Τομέας: 5392 / 2251351392