Δερματολογικό

Προσωπικό

Διευθυντής:  Σάββας Παναγιώτης

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Δερματολογικό: 5170 / 2251351170