Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Αίτημα κατάθεσης κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου–συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση των Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου.

05/10/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Αποκομιδής-Μεταφορά-Διάθεσης των Ιατρικών Αποβλήτων

13/09/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο της Αποκατάστασης Βλάβων στο Κτίριο ΚΠ

10/09/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συσκευής Β΄ Υπερηχογραφίας-Βιομετρίας-Παχυμετρίας Κερατοειδούς

06/09/2021
Διαβάστε περισσότερα