Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής –μεταφοράς – διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων

16/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Επαναπροκηρυξη για την Ανάδειξη Μειοδότη για την Αποκατασταση Βλαβών στο Κτίριο του Νοσοκομείου

23/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υπηρεσίες Συμβούλων για την Εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τον GDPR

17/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανήματος Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής

15/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Συλλογή Προσφορών για την Άνάθεση Συντήρησης του Ιματισμού του Νοσοκομείου

15/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση των ΗΜ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου

15/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Συλλογή Προσφορών για την Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμου του Νοσοκομείου σε Ορκωτούς Λογιστές

11/06/2021
Διαβάστε περισσότερα