Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανηματών της ΜΤΝ

12/01/2022
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Προσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συντήρηση Ψυκτικών Μηχανημάτων

31/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Συντήρηση Μηχανημάτων Επεξεργασίας Νερού

30/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση συντήρησης των μηχανημάτων του Τεχνητού Νεφρού

29/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη τακτική και έκτακτη συντήρηση συστημάτων νερού

09/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού

08/12/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων ΜΤΝ (CPV : 33100000-1)

30/11/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια αντιδραστηρίων χρωμοσωμικών ανωμαλιών

29/11/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια μασκών - σκουφιών

15/11/2021
Διαβάστε περισσότερα