Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ταινιών Σακχαρου με Συνοδό Εξοπλισμό

12/11/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια διαλυμάτων αιμοκάθαρσης

04/11/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γάζας-Επιδέσμου και Χαρτοβάμβακα

03/11/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος, δοκιμασιών συμβατότητας και λοιπών ανοσοαιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό

25/10/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μπλουζών Χειρουργείου, Χειρουργικών Πεδίων, Χαρτιού Αποστείρωσης

19/10/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων Ενδοσκοπικής Απολύνωσης

19/10/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια–Εγκατάσταση Συστήματος UPS για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού

14/10/2021
Διαβάστε περισσότερα