Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και περιφερειακών ειδών ηλεκτρονικού υπολογιστή

24/08/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης του συνόλου των ανελκυστήρων του νοσοκομείου

18/08/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ορθοπεδικού και λοιπού αναλώσιμου υλικού

11/08/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για ένα έτος

10/08/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη μέτρηση αιμοσφαιρίνης με τη μέθοδο HPLC με συνοδό εξοπλισμό

09/08/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Α ΟΡΟΦΟΥ

28/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων

28/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας

27/07/2021
Διαβάστε περισσότερα