Γνωστοποίηση προς Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στην παρούσα φόρμα μπορείτε να:

  1. Να μας γνωστοποιήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει προκύψει σε σας ή σε οικείο σας πρόσωπο κατά την νοσηλεία ή επίσκεψη σας στο Τμήμα Επειγόντων και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου μας.
  2. Να καταθέσετε τις θετικές σας εντυπώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε εσάς ή σε οικείο σας πρόσωπο.
  3. Να καταθέσετε τυχόν προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Αιτούντος