Αίτηση Βεβαίωσης Εξέτασης

Για υποβολή αιτήματος χορήγησης Βεβαίωσης εξέτασης παρακαλείστε όπως πρώτα επικοινωνήσετε με το τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2251351354.

Η χορήγηση της βεβαίωσης   προϋποθέτει την ταυτοποίηση με την προσκόμιση του απαραιτήτου στην αντίστοιχη αίτηση Δημόσιου εγγράφου.

Στοιχεία Αιτούντος

π.χ. για προσκόμιση σε Ασφαλιστικό φορέα, Δικαστήριο, Εργασία

Παραλαβή Αίτησης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, επιδεικνύοντας το μέσω ταυτοποίησης που επιλέξατε