Βεβαίωση ωραρίου λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου

Στοιχεία Αιτούντος

Σε περίπτωση που θέλετε η απάντηση να σας σταλεί ηλεκτρονικά
π.χ. για προσκόμιση σε Ασφαλιστικό φορέα, Δικαστήριο, Εργασία

Παραλαβή Αίτησης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00