Τομεάρχης Ψυχιατρικού & Ε.Ι.

Προσωπικό

Τομεάρχης:  Ασωμάτου Δέσποινα
Προϊσταμένη ΤΕΠ-ΤΕΙ:  Αργυρέλλη Μαρία
Προϊσταμένη Ψυχιατρικού τμήματος:  Ντουμανή Ευαγγελία

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
3ος Τομέας: 5159 / 2251351159