Έρευνα Ικανοποίησης

Η συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης είναι σημαντική προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

τεστ

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Νοσηλευομένων Ασθενών Γ.Ν.Μ. Βοστάνειου
Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εξωτερικών Ασθενών Γ.Ν.Μ. Βοστάνειου