Αποτελέσματα Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραλαμβάνονται από την Γραμματεία των Εργαστηρίων από τον ίδιο τον ασθενή ή αποστέλλονται με e-mail αφού συμπληρωθεί η σχετική φόρμα και δοθεί στην Γραμματεία Εργαστηρίων.