Αποτελέσματα Εξετάσεων

Το Γενικό Νοσοκομείο  Μυτιλήνης είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του Νησιού μας ότι ενεργοποιήθηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλείας - Επισκέψεων και Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων.

Μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις εργαστηριακές τους εξετάσεις(αιματολογικές)  και να λαμβάνουν ψηφιακά βεβαιώσεις νοσηλείας και επίσκεψης στα ιατρεία – τακτικά και επείγοντα του νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο.

Η παραπάνω πρωτοβουλία  συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας  απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επίσης μπορούν να αποσταλούν με email που θα δηλωθεί από τον ίδιο τον ασθενή και αποστέλλονται κωδικοποιημένα με κωδικό  για τον οποίο ενημερώνει σχετικά η Γραμματεία Εργαστηρίων .