Τμήμα Γραμματείας ΤΕΙ – ΤΕΠ

Αρμοδιότητες

*Φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση σε αυτά των ασθενών
*Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και του τμήματος επειγόντων περιστατικών και καταγράφει  την επίσκεψη των ασθενών.
*Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των ασθενών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυννενόηση.
*Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

Προσωπικό

Προϊστάμενη:  Σεβδάλη Μαρία

Επικοινωνία

Πρόσβαση:
Η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων βρίσκεται δεξιά της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου