Μονάδα Εμφραγμάτων

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Στο νοσοκομείο λειτουργεί Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Εμφραγμάτων, η οποία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχωμένη από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία ικανά να αντιμετωπίσουν οξέα και σύνθετα συμβάντα, όπως: έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, ασταθής στηθάγχη, πνευμονικό οίδημα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες και πιο σπάνιες παθήσεις.

Στο νοσοκομείο λειτουργεί πλέον και  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, άρτια εξοπλισμένο, να εφαρμόσει όλες τις σύγχρονες τεχνικές, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε επιπλοκή του οξέος εμφράγματος.