Προκήρυξη Διαγωνισμού Υγρων Καυσίμων

Διαγωνισμοί | 07/02/2012

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, δια των υπ’ αριθμ. 1η/26-01-2012 απόφασης του προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη έκπτωση επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής χονδρικής πώλησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Προϋπολογισμός δαπάνης 98.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 16%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 07-03-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 06-03-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ.
Αναλυτική διακήρυξη θα βρίσκεται στο Νοσοκομείο η οποία θα χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι του ποσού των 20€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Στέλιος Ηλίας τηλ. 2251351222.

Αρχεία