Εμβολιαστικό Κέντρο Νοσοκομείου

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Εμβολιαστικό Κέντρο (τηλ.1): 5630 / 2251351630
Εμβολιαστικό Κέντρο (τηλ. 2): 5647 / 2251351647
Πρόσβαση:
Βρίσκεται στο κτίριο της Μαιευτικής κλινικής, στο επίπεδο 0, κοντα στο φαρμακείο του Νοσοκομείου